Krajowi

 • Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
 • Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
 • Federacja Organizacji Służebnych „Mazowia”
 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Program Dialog w Białymstoku
 • Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT
 • „Sieć” Trenerów i Animatorów Jacka Jakubowskiego
 • Stowarzyszenie Wspierania Centrum Aktywności Lokalnej CAL
 • Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie
 • Stowarzyszenie na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych
 • Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP
 • Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych im. prof. A. Kamińskiego
 • Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS
 • Związek Stowarzyszeń Biur Porad Obywatelskich

Zagraniczni

 • CENTRAS, Rumunia
 • Deutsch – Polnische Vernständigung e.V., Niemcy
 • European Foundation Centre, Belgia
 • GURT Resource Center for NGO Development, Ukraina
 • Minnesota Council of Non-profits, USA
 • Non-profits Information and Support Center NISC, Litwa
 • North Ireland Centre for Volontary Action, Irlandia Północna
 • Open Society Institiute N.Y., USA
 • ORPHEUS Network
 • SLUZHENYE Association, Rosja