Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w innych krajach europy

BORIS angażuje się w proces budowania pomostów pomiędzy krajami Unii Europejskiej, Polską i Europą Środkowo-Wschodnią.

BORIS współpracuje z litewskim Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych NISC. Ważnym obszarem współpracy z NISC jest promocja polskich wzorów i zasad współpracy pomiędzy lokalnym samorządem a sektorem pozarządowym. W Polsce istnieje kilka modelowych rozwiązań, które mogą służyć za wzór dla litewskich partnerów. Dzięki tej współpracy w wielu miastach litewskich powstały centra wspierania dla organizacji pozarządowych, tworzą się też koalicje różnych organizacji i instytucji publicznych, zaś samorządy wprowadzają lokalne regulacje prawne dotyczące współpracy z partnerem pozarządowym.

Od 1995 r. BORIS jest członkiem sieci Orpheus przy European Foundation Center (EFC) z siedzibą w Brukseli. Główne obszary współpracy w ramach sieci Orpheus to: szkolenia, wymiana informacji, finansowanie organizacji, aspekty prawne i promocja organizacji pozarządowych.

Swoje doświadczenia BORIS przekazuje dzięki wizytom studyjnym, szkoleniom i konsultacjom, ośrodkom wspierania na Ukrainie – GURT, w Rumunii – CENTRAS oraz w Rosji – SLUZHENYE.