Wypracowywanie standardów szkoleń

BORIS współpracuje ze Stowarzyszeniem Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, min. przy wypracowywaniu zasad etycznych oraz kompetencji trenera pozarządowego.

Wszyscy trenerzy-pracownicy BORIS są członkami Stowarzyszenia. Przedstawiciele BORIS są członkami Zarządu STOP oraz członkami Komisji Standaryzacyjnej. 3 osoby z Zespołu są wpisane na listę superwizorów (certyfikat jakości III stopnia) Stowarzyszenia STOP.

Poprzez działania w STOPie Stowarzyszenie BORIS przyczynia się do przygotowania i wdrażania systemu certyfikacji trenerów organizacji pozarządowych, wzrastu umiejętności związanych z procesem szkolenia oraz wiedzą o organizacjach obywatelskich. Docelowo ma wpływ na kształt sprawnie działającego systemu wspierania organizacji pozarządowych opartego o profesjonalnie przygotowane zespoły szkoleniowe.

Promowanie wizerunku dobrej organizacji pozarządowej spełniającej kryteria skutecznoości w realizacji celów oraz pozostającej w zgodzie ze standardami etycznymi.

BORIS we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych opracował cykl warsztatów mających na celu inicjowanie dyskusji na temat poszczególnych zapisów w Karcie Zasad Organizacji Pozarządowych. Dokument ten wypracowany w 1996 roku stanowi podstawową regulację działalności trzeciego sektora, jest pierwszym, ale zarazem najważniejszym krokiem do samoregulacji.

Zasada jawności zapisana w Karcie Zasad jest między innymi realizowana poprzez publikowanie raportów rocznych przez organizacje pozarządowe. BORIS promuje wśród organizacji, głównie działających na Mazowszu, akcję prowadzoną przez FIP „Bądź jawny – wydaj raport roczny”.

Promowanie standardu „Organizacji przyjaznej wolontariuszom”.

BORIS brał udział w powołaniu oraz pracach Koalicji na rzecz Światowego Roku Wolontariatu, zainicjowanej przez Sieć Centrów Wolontariatu w 2001 r.Jednym z efektów pracy Koalicji było opracowanie standardu „Organizacji przyjaznej wolontariuszom”, który reguluje wiele kwestii dotyczących zasad pracy wolontariuszy w trzecim sektorze.BORIS jest jednym z twórców tego dokumentu, a także promuje go wśród lokalnych organziacji pozarządowych.