Paweł Jordan

Prezes BORISa, trener – superwizor w Stowarzyszeniu Trenerów STOP, autor książek na temat budowania zespołu, wolontariatu, rozwoju społeczności lokalnych. Ukończył studia w ramach Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW. Jeden z inicjatorów Centrum Wolontariatu, sieci SPLOT, Funduszy Lokalnych, Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, Centrów Aktywności Lokalnej i wielu innych inicjatyw. Dzięki swym nowatorskim pomysłom został przyjęty do Stowarzyszenia Ashoka – organizacji skupiającej innowatorów społecznych z całego świata. Z jego rad korzystał także m.in. UNDP Umbrella Project oraz Open Society Institute N.Y. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz odznaczeniem „Zasłużony dla Warszawy”.

Zbigniew Wejcman

Polityk społeczny, działacz pozarządowy, w BORIS od 1993 r. Jako doradca, animator i szkoleniowiec (trener III stopnia, superwizor STOP) specjalizuje się z problematyce współpracy międzysektorowej i standaryzacji usług, działań lobbingowych i rzecznictwa, tworzeniu partnerstw lokalnych oraz animacji i przedsiębiorczości społecznej. Obecnie członek zarządu Federacji MAZOWIA i Sieci SPLOT, ponadto bierze udział w pracach mazowieckiego Podkomitetu Monitorującego POKL i Krajowej Sieci Tematycznej POKL „Zatrudnienie i integracja społeczna”. Autor i współautor ponad 30 książek, wykładowca na UKSW, PAN, Collegium Civitas.

 

Joanna Krasnodębska

Dyrektor Stowarzyszenia BORIS. Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista ds. finansów, zarządzania finansami i zarządzania biurem. Jest trenerem w Stowarzyszeniu Trenerów STOP. Jest też członkiem Zarządów kilku warszawskich organizacji pozarządowych. Od listopada 2005 trenerka akredytowana Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego (KOSzEFS) oraz doradca z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Katarzyna Sekutowicz

Z wykształcenia antropolog kulturowy, w BORISie specjalizuje się w planowaniu programów, zarządzaniu projektami oraz w ewaluacji. Prowadzi Agencje Ewaluacji i Rozwoju. Konsultantka UNDP Umbrella Project w zakresie wypracowywania planów strategicznych przez organizacje pozarządowe, jeden z ewaluatorów Programu „Partnerstwo dla Środowiska” oraz, na zlecenie Open Society Institute N.Y., polskiego oddziału Ashoki. Współautorka książek dotyczących. zarządzania organizacją pozarządową. Superwizor Stowarzyszenia Trenerów STOP. Trener akredytowany Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego (KOSzEFS). Członek Komisji Standaryzacyjnej Sieci SPLOT.

 

Marta Lasocka

Ze Stowarzyszeniem związana jest od 2004 r. Jej działalność programowa to głównie wspieranie realizacji różnorodnych projektów stowarzyszenia pod względem finansowym. Trzyma „żelazną ręką” wszystkie dokumenty w stowarzyszeniu i zna każdą złotówkę na naszym koncie. Asystent finansowy m.in. projektu Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego (ROSzEFS). Absolwentka Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe Zarządzanie Finansami – Rachunkowość i Finanse na WSPiZ im. Leona Koźmińskiego.

 

Magdalena Gołębiowska

Pierwsze kroki w Stowarzyszeniu stawiała w ramach Regionalnego Ośrodka EFS w 2006 roku. Obecnie koordynatorka projektów w BORISie. Wspiera i rozwija także działania Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Mazowieckiego Forum Środowiskowych Domów Samopomocy. Uczestniczy w pracach Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia na Mazowszu. Absolwentka Politologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP. Ukończyła studia podyplomowe Zarządzanie Projektami na Wyższej Warszawskiej Szkole Informatycznej.

 

Agnieszka Iwaniak

Pracę w BORISie rozpoczęła w 2007 roku, angażując się w działania Pozarządowej Agencji Ewaluacji i Rozwoju prowadzonej przez Stowarzyszenie. Obecnie, jako specjalistka ds. ewaluacji, zajmuje się przede wszystkim ewaluacją zewnętrzną projektów społecznych finansowanych ze środków europejskich. Absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

 

 

 

Ewelina Markowska

Od 2007 jest sekretarką w Stowarzyszeniu. Wspiera realizację projektów BORIS. Niezależna, dobrze zorganizowana, z dużym poczuciem sprawiedliwości społecznej walczy o każdy zagubiony w biurze długopis i marker. Łączy rozmowy, które uzna za ważne.

 

Marta Henzler

Socjolożka, edukatorka, trenerka umiejętności społecznych, superiwzorka. Na co dzień współpracuje rozwojowo i merytorycznie z mazowieckimi centrami wsparcia dla organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich. Wierzy w edukację (od superwizji animacji po edukację środowiskową), ale tylko przy zaangażowaniu i partnerskiej relacji wszystkich jej uczestników. Pracuje z przedstawicielami i przestawicielkami instytucji i organizacji lokalnych, grup obywatelskich, sąsiedztw, wspiera ich w tworzeniu sytuacji edukacyjnych, które mają uczyć, wzmacniać, rozwijać, budować więzi.

 

Stanisława Retmaniak

Animatorka społeczna, trenerka, facylitatorka, superwizorka Stowarzyszenia CAL. Od 2005 związana ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Pracuje edukacyjnie i rozwojowo z grupami nieformalnymi, instytucjami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, seniorami, dziećmi, młodzieżą. Członkini Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych i lokalnych organizacji sąsiedzkich. Od 2006 pracuje jako trenerka umiejętności społecznych (Certyfikat STOP II stopnia Jakości Szkoleń STOP) dla i z CALami (Centrami Aktywności Lokalnej), organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi w całej Polsce. W swojej pracy stara się dawać rozwojowe wsparcie zespołom w instytucjach i organizacjach – ma doświadczenia pracy jako superwizorka w miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej, bibliotekach publicznych, organizacjach pozarządowych, grupach partnerskich.

 

Agnieszka Białek

Z wykształcenia socjolog rodziny. Z organizacjami pozarządowymi związana od 2003 roku. Początkowo jako wolontariuszka w kilku organizacjach w Polsce oraz we Włoszech. W BORIS-ie pracuje od 2011 roku jako koordynatorka projektów oraz asystentka ds. sprawozdawczości.

 

Aneta Kalinowska

Specjalistka ds. informacji i promocji w Regionalnym Ośrodku EFS w Ostrołęce.

 

Barbara Pędzich-Ciach

Doradczyni kluczowa w Regionalnym Ośrodku EFS w Ostrołęce.

 

Barbara Hermak

Dba o porządek w dokumentach księgowych i sprowadza nas na ziemię, gdy nasze plany nie pokrywają się ze stanem naszego konta. Ponadto ma do nas anielską cierpliwość.

 

Łukasz Wachowskilukaszw

Z wykształcenia polityk społeczny, z BORIS-em związany od 2004 r. na początku jako wolontariusz. Zajmuje się koordynowaniem projektów, animacją społeczną, promocją i prowadzeniem szkoleń m.in. w zakresie tworzenia partnerstw lokalnych, ewaluacji projektów społecznych i zarządzania projektem. W 2008 r. ukończył VI edycję Szkoły Trenerów STOP organizowaną przez Stowarzyszenie Trenerów STOP. Od 2006 r. współpracuje również z Pozarządową Agencją Ewaluacji i Rozwoju. Od 2010 r. kieruje Regionalnym Ośrodkiem EFS w Ostrołęce, gdzie pełni również funkcję animatora społecznego.

 

Piotr Domurad

Asystent ds. szkoleń w Regionalnym Ośrodku EFS w Ostrołęce.

 

Zarząd Stowarzyszenia BORIS

Paweł Jordan – Prezes
Dorota Pieńkowska
Magdalena Krajewska

 


 

Ze Stowarzyszeniem BORIS współpracują

Julia Kluczyńska

Julia Kluczyńska jest prawnikiem i specjalizuje się w prawie fundacji i stowarzyszeń. Jej drugim obszarem zainteresowań są regulacje prawne związane z ekonomią społeczną. Julia już od roku należy do stałych współpracowników Stowarzyszenia BORIS prowadząc konsultacje z zakresu prawa organizacji pozarządowych. Ukończyła Wydział Prawa Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowe studia (LLM) z zakresu porównawczego prawa konstytucyjnego na Uniwersytecie Środkowo – Europejskim w Budapeszcie.

 

Elżbieta Oskwarek

Trenerka i doradczyni z zakresu pisania i zarządzania projektami, w tym finansowanymi z EFS. Wspiera także ośrodki  pomocy społecznej w tworzeniu projektów systemowych. Do 2008 roku była kierowniczką Regionalnego Ośrodka EFS w Warszawie, potem pełniła tę funkcję w ROEFS Ostrołęka. Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła IV edycję Szkoły Trenerów STOP organizowaną przez Stowarzyszenie Trenerów STOP oraz podyplomowe Studium Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej (SGH).

 

Katarzyna Kozłowska

W przeszłości była akustykiem teatralnym, potem mianowanym urzędnikiem państwowym. W BORISie od 1992 roku, czyli od początku. Trenerka w Stowarzyszeniu Trenerów STOP- Certyfikat II stopnia. Na co dzień zajmuje się poradnictwem dla NGO, a także prowadzi szkolenia na temat: pracy metodą projektu, aktywizowania ludzi do działań, zakładania organizacji pozarządowej, budowania zespołu, zdobywania funduszy w tym z EFS. Współautorka książek „Wszystko lub prawie wszystko o pieniądzach w organizacjach pozarządowych” (współautorstwo) BORIS, Warszawa 1997, „Po co nauczycielom stowarzyszenie” – Wydawnictwo RABBE – 2000, „Wiejskie Inkubatory Przedsiębiorczości” (współautorstwo) Wydawca Fundacja Rozwoju Gołdapii, Gołdap 2003, „Myślenie i praca projektami Podręcznik dla trenerów CAL” (współautorstwo) Wydawnictwo BORIS 2004. Członkini Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu, Stowarzyszenia CAL, Stowarzyszenia STOP.