Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS w Warszawie rozpoczęło swoją działalność w 1992 roku w celu wspomagania procesu powstawania i rozwoju organizacji pozarządowych w Polsce. W 1993 roku byliśmy jedną z pierwszych formalnie zarejestrowanych organizacji nastawionych na wspieranie obywatelskich inicjatyw.

Inicjatorami powołania BORIS byli:

  • Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej w Warszawie,
  • Fundacja im. S. Batorego,
  • Fundacja dla Polski,
  • Fundacja Pomoc Społeczna SOS,
  • Biuro Informacji o Fundacjach i Stowarzyszeniach BIFIS,
  • Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych FISE.
  • Bank Danych o Organizacjach Pozarządowych KLON/JAWOR.

Początkowo BORIS funkcjonował jako fundacja, w 1999 roku zmienił formę prawną na stowarzyszenie, zachowując swoje dotychczasowe cele. BORIS od początku powstawał jako idea platformy i łącznika dla różnych inicjatyw. Uważamy, że to zadanie w pełni wypełniliśmy i dalej chcemy wypełniać. Wszystko co robiliśmy starliśmy się tworzyć z pasją i zaangażowaniem, ale zawsze pamiętając o profesjonalizmie i skuteczności. Działaliśmy na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Mieliśmy to szczęście, że byliśmy prawie od początku tworzenia się sektora obywatelskiego w demokratycznej Polsce. Razem z nim rośliśmy, nabieraliśmy tożsamości i zmienialiśmy się. A, trzy słowa

oddają główne kierunki naszego myślenia i działania.

Wszystkim , którzy byli z nami, pomagali nam czy też współpracowali, serdecznie dziękujemy.

Zespół
Biura Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS